Aktualności


II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS

2012-11-29

W dniach 20-21 listopada 2012 r. w Katowicach odbyła się II konferencja użytkowników systemu ASG-EUPOS. Konferencja użytkowników jest organizowana przez Główny Urząd Geodezji (dalej GUGiK) w cyklu 2-letnim (I konferencja miała miejsce w Warszawie w 2010 r.) W tegorocznej konferencji wzięło udział 91 osób reprezentujących głównie administrację publiczną, dystrybutorów sprzętu satelitarnego oraz instytucje naukowe i uczelnie wyższe. Uczestnikami konferencji byli ponadto przedstawiciele Służby Geograficznej Wojska Polskiego, a także przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z górnictwem, rolnictwem, lotnictwem itd. Żałować należy jednak, że pomimo prowadzonej przez GUGiK szerokiej akcji informacyjnej w konferencji wzięła udział niewielka liczba osób reprezentujących prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne. Rozkład uczestników z podziałem na poszczególne branże został przedstawiony na rys. 1.


Rys. 1 Uczestnicy konferencji

Tematyka konferencji poświęcona była zastosowaniom pomiarów GNSS, a w szczególności pomiarów z wykorzystaniem serwisów systemu ASG-EUPOS głównie w pracach geodezyjnych, kartograficznych i nawigacji, a także w innych dziedzinach: m.in. w rolnictwie, badaniach geofizycznych, wspomaganiu służb publicznych itd. W trakcie konferencji przedstawione zostały nowe rozwiązania sprzętowe i programowe, interpretacje przepisów prawnych, prognozy rozwoju satelitarnych technik pomiarów geodezyjnych oraz plany rozbudowy systemu ASG-EUPOS.

Program konferencji podzielony został na cztery główne sesje tematyczne.

W ramach pierwszej sesji plenarnej pracownicy GUGiK przedstawili aktualny stan systemu ASG-EUPOS oraz planowane kierunki jego rozwoju, wskazali najczęstsze przyczyny problemów zgłaszanych przez użytkowników systemu, zaprezentowali wyniki integracji stacji systemu ASG-EUPOS z podstawowa osnową geodezyjną oraz omówili najważniejsze przepisy prawne regulujące wykonywanie pomiarów satelitarnych w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

Druga sesja poświęcona była omówieniu nowości sprzętowych dostępnych na polskim rynku a także powstających usług GNSS. Przedstawiciele producentów sprzętu satelitarnego przedstawili nowoczesne odbiorniki jedno i dwuczęstotliwościowe do pomiarów GNSS, odbiorniki do zastosowań GIS oraz oferowane przez nich usługi wspomagania pomiarów satelitarnych. W sesji tej zostały pokazane projekty tworzonych na obszarze kraju sieci komercyjnych stacji referencyjnych. Bezpośrednio po zakończeniu sesji, uczestnicy konferencji mogli praktycznie zapoznać się z możliwościami oferowanego na rynku sprzętu pomiarowego GNSS podczas zorganizowanego pokazu terenowego.

W drugim dniu konferencji odbyły się również dwie sesje plenarne.

Trzecia sesja dotyczyła wyników projektu badawczo-rozwojowego „ASG+” prowadzonego przez konsorcjum utworzone przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Projekt ASG+ ma na celu opracowanie modułów wspomagania systemu ASG-EUPOS, poprzez opracowanie nowych modeli jonosfery, nowych metod obliczania obserwacji, efektywnych aplikacji do monitorowania stacji systemu i predykcji błędów a także sprawdzania poprawności układu odniesienia. Opracowane aplikacje powinny podnieść funkcjonalność systemu poprzez udostępnienie nowych usług oraz wprowadzenie nowych metod monitorowania a także spowodować wzrost dokładności i niezawodności serwisów systemu.

W czwartej sesji plenarnej ostatniej przedstawiono możliwości zastosowania serwisów systemu ASG-EUPOS i precyzyjnych obserwacji satelitarnych GNSS w rolnictwie, transporcie, nawigacji. W sesji tej zaprezentowano również możliwości zastosowania serwisów ASG-EUPOS do poprawiania wskazań odbiorników GNSS urządzeniach powszechnego użytku jak telefony komórkowe czy palmtopy.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy konferencji zaproponowali stworzenie forum dyskusyjnego na stronie ASG-EUPOS, gdzie można byłoby wymieniać się doświadczeniami i przekazywać opinie dotyczące funkcjonowania systemu ASG-EUPOS. Zgłoszono również potrzebę uruchomienia serwisu informacyjnego dla użytkowników systemu, zawierającego np. komunikaty o wzmożonej aktywności słońca lub wyłączeniu stacji referencyjnej w danym rejonie. Postulowano również uruchomienie powiadamiania uczestników w terenie poprzez komunikaty sms. W trakcie dyskusji nad działaniem serwisów systemu postulowano o doskonalenie serwisu POZGEO w kierunku wdrażania algorytmów opracowania krótkich obserwacji, a także wydłużenie okresu utrzymywania danych na serwerach w serwisie POZGEO DF przynajmniej do 1 miesiąca. Uczestnicy konferencji, mimo ożywionej wymiany opinii nie byli w stanie dojść do porozumienia w kwestii określania dokładności wyznaczeń współrzędnych w oparciu o stacje wirtualne (przeważała opinia, że stosowane algorytmy obliczeniowe sztucznie zawyżają osiągane dokładności).


Materiały konferencyjne i wykonane w trakcie konferencji zdjęcia dostępne są poniżej.

I sesja plenarna: System wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS
ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji
Szymon Wajda Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych
Artur Oruba Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ASG-EUPOS w państwowym systemie odniesień przestrzennych
Marcin Ryczywolski Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ASG-EUPOS w obowiązujących standardach technicznych
Wiesław Graszka Główny Urząd Geodezji i Kartografii
II sesja plenarna: Usługi i sprzęt do pomiarów satelitarnych GNSS
Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych.
Robert Dudek Geotronics Polska Sp. z o.o.
TPI NET pro – pierwsza prywatna, ogólnopolska sieć stacji referencyjnych GPS+GLONASS
Maciej Paśnikowski TPI Sp. z o.o
Najnowsze odbiorniki GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowanie Digiterra Explorer
Bartosz Smaczny SmallGIS Sp. z o.o.
Włącz innowacje GNSS i GIS
Witold Silarski APOGEO Sp. z o.o.
Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO
Roman Kadaj Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie
III sesja plenarna ASG+ : rozwój systemu ASG-EUPOS
Aktualny stan realizacji projektu ASG+
Mariusz Figurski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Model troposfery z obserwacji GNSS i meteorologicznych
Jarosław Bosy, Witold Rohm, Jan Kapłon, Jan Sierny, Tomasz Hadaś, Karina Wilgan, Krzysztof Kroszczyński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Royal Melbourne Institute of Technology, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
POZGEO-2 – Modułu ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+
Paweł Wielgosz, Jacek Paziewski, Anna Krypiak-Gregorczyk, Katarzyna Stępniak, Marta  Krukowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Serwis interaktywnego monitorowania współrzędnych stacji sieci ASG-EUPOS
Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz, Janusz Bogusz, Mariusz Figurski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Moduł monitorowania serwisów czasu rzeczywistego
Grzegorz Nykiel, Marcin Szołucha Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Sesja IV Zastosowanie serwisów ASG-EUPOS
Mobilne pozycjonowanie GNSS z użyciem obserwacji fazowych
Jerzy Saczuk Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych
Roman Kadaj Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie
Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do badania i modyfikacji poprawek EGNOS na obszarze Polski
Leszek Jaworski, Anna Świątek, Łukasz Tomasik, Ryszard Zdunek Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie,
ASG - EUPOS w transporcie lotniczym w aspekcie realizowanych europejskich programów
Andrzej Fellner Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej Politechniki Śląskiej
Wykorzystanie serwisu NAWGEO VRS CMR w precyzyjnym rolnictwie na sprzęcie firmy CLAAS”.
Jerzy Koronczok Agrocom Polska Sp. z o.o.