Aktualności


Zakończenie prac modernizacyjnych w systemie ASG-EUPOS

2017-01-07

Informujemy, że pod koniec grudnia zakończyła się planowana na 2016 r. modernizacja systemu ASG-EUPOS. W wyniku wykonanych prac wymieniono sprzęt obserwacyjny na 13 stacjach referencyjnych, założono 2 stacje monitorujące oraz wymieniono urządzenia sieciowe i baterie w urządzeniach UPS.

1. Wymiana sprzętu obserwacyjnego na stacjach systemu ASG-EUPOS


Na 13 stacjach referencyjnych, zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce, zainstalowano nowe odbiorniki i anteny GNSS umożliwiając odbiór sygnałów z satelitów systemów GPS, GLONASS, Galileo oraz Beidou. Mapa przedstawiająca rozmieszczenie stacji wraz z możliwością śledzenia przez nie sygnałów GNSS została przedstawiona na rys. nr 1.
Stacje referencyjne ASG-EUPOS. Rys. 1 Rozmieszczenie stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (stan na dzień 22.12.2016 r.)

Na modernizowanych stacjach zainstalowano odbiorniki Trimble NetR9 oraz anteny Trimble Choke Ring Geodetic w/Radom (IGS: TRM59900.00 SCIS). Aktualne logi stacji referencyjnych oraz pliki z indywidualnymi kalibracjami absolutnymi anten są dostępne w zakładkach poszczególnych stacji systemu na stronie: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=syst_descr.

Wymiana sprzętu na stacjach referencyjnych umożliwia generowanie danych korekcyjnych RTN z systemów GPS i GLONASS dla obszaru całego kraju, dostępność danych korekcyjnych została przedstawiona na rys. 2. Również strumienie z pojedynczych stacji referencyjnych (RTK), dla wszystkich stacji referencyjnych ASG-EUPOS, zawierają dane obserwacyjne GPS + GLONASS.
ASG-EUPOS 2G Network Rys. 2 Obszar, na którym dostępne są dane korekcyjne z systemów GPS i GLONASS

Formaty udostępniania danych obserwacyjnych RTK i danych korekcyjnych RTN nie uległy zmianie, szczegółowe informacje techniczne są podane w tabeli 1.

Tabela 1 Formaty udostępniania danych korekcyjnych.
ASG-EUPOS strumienie.
* xxxx – identyfikator stacji referencyjnej

Aktualne informacje o zasięgu i parametrach udostępnianych danych korekcyjnych można znaleźć pod adresem: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=serv&sub=nawgeo.

2. Założenie stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS


We współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym zostały uruchomione dwie stacje monitorujące systemu ASG-EUPOS: DZWE w Dziwiu (woj. wielkopolskie) i HOLO w Hołownie (woj. lubelskie).

Stacje DZWE i HOLO umożliwiają sprawdzanie działania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS. Monitorowanie odbywa się za pomocą modułu RTK Engine oprogramowania Trimble Pivot Platform, które na podstawie danych obserwacyjnych ze stacji oraz strumienia danych korekcyjnych VRS (tego, który jest udostępniony użytkownikom) wylicza pozycję i porównuje ją ze współrzędnymi referencyjnymi. Monitorowane są dwa najbardziej popularne strumienie danych korekcyjnych czasu rzeczywistego: NAWGEO_VRS_3_1 (dane z systemu GPS) oraz RTN_VRS_3_1 (dane z systemów GPS i GLONASS). Ze względu na zainstalowane odbiorniki GPS obecnie monitorowany jest tylko strumień danych korekcyjnych NAWGEO_VRS_3_1.

Wyniki monitorowania są prezentowane na bieżąco na stronie (po wcześniejszym zalogowaniu): http://system.asgeupos.pl/MemberPages/PositionScatterPlot.aspx.

3. Wymiana sprzętu sieciowego i urządzeń UPS


W centrum zarządzającym systemu ASG-EUPOS w Warszawie wymieniono urządzeni sieciowe oraz zainstalowano nowe oprogramowanie zarządzające i monitorujące w urządzeniach sieciowych w Warszawie i Katowicach. Dodatkowo na stacjach referencyjnych wymieniono moduły bateryjne w urządzeniach UPS.

Wymiana sprzętu i oprogramowania powinna przyczynić się do zwiększenia dokładności serwisów, zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz poprawienia dostępności usług systemu ASG-EUPOS.

4. Informacje dodatkowe


Informujemy jednocześnie, że w 2017 r. planowane jest zagęszczenie sieci stacji referencyjnych w niektórych rejonach Polski co pozwoli na lepsze pokrycie obszaru kraju danymi korekcyjnymi z systemów GPS i GLONASS oraz umożliwi wykorzystanie danych korekcyjnych RTK i RTN w pomiarach wysokościowych.