Aktualności


Wymiana sprzętu na stacjach systemu ASG-EUPOS w północno-wschodnie Polsce.

2016-10-07

Informujemy, że w październiku bieżącego roku będzie wymieniany sprzęt obserwacyjny GNSS na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS. W ramach modernizacji na stacjach położonych w północno-wschodniej części kraju zostaną zainstalowane odbiorniki i anteny GNSS umożliwiając odbiór sygnałów z satelitów GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Na stacjach zamontowane zostaną odbiorniki Trimble NetR9 oraz anteny Trimble GNSS Ti Choke Ring z kopułą (oznaczenie IGS: TRM59900.00 SCIS). Każda antena ma wykonaną absolutną indywidualną kalibrację, pliki z kalibracji będą udostępnione w zakładkach opisujących stacje.

Czas instalacji nowego sprzętu na stacji jest uzależniony w głównej mierze od dostępności masztu z anteną GNSS i będzie wynosił od 1 do 6 godzin w skrajnie trudnych warunkach. Po wymianie sprzętu stacja zostanie ponownie uruchomiona jednak przez okres co najmniej 12 godzin stacja nie będzie uwzględniana w serwisach RTK i RTN. Czas ten jest niezbędny dla ponownego wyznaczenia współrzędnych stacji i ich weryfikacji oraz testowania zainstalowanych urządzeń. Po pozytywnej weryfikacji stacja zostanie ponownie włączona do generowania danych korekcyjnych RTK i RTN. Rozszerzenie obszaru, w którym dostępne będą dane korekcyjne RTN z systemów satelitarnych GPS i GLONASS będzie odbywało się sukcesywnie w miarę włączania kolejnych stacji do systemu ASG-EUPOS. Przewidywane terminy instalacji sprzętu na stacjach referencyjnych zostały podane w tabeli 1.

Tabela 1 Terminy wymiany sprzętu obserwacyjnego na stacjach ASG-EUPOS.
Tabela.

Dokładna data i godzina wyłączenia i włączenia poszczególnych stacji referencyjnych podawana będzie z kilkudniowym wyprzedzeniem w bieżących aktualnościach na stronie informacyjnej systemu ASG-EUPOS www.asgeupos.pl.
Prace modernizacyjne na stacjach nie powinny spowodować zakłóceń w korzystaniu z danych korekcyjnych sieciowych RTN systemu ASG-EUPOS w rejonie modernizowanych stacji, jednakże może być zauważalne wydłużenie czasu inicjalizacji odbiornika. Z tego względu zalecane jest śledzenie komunikatów podawanych na stronie www.asgeupos.pl w celu odpowiedniego zaplanowania pomiarów, a przy wykonywaniu pomiarów w czasie rzeczywistym zapewnienie dodatkowych, niezależnych kontroli wyników pomiarów.
W przypadku wykonywania pomiarów statycznych zaleca się wydłużenie sesji obserwacyjnych wykonywanych na punktach wyznaczanych w okolicy wyłączonych stacji referencyjnych, należy mieć także na uwadze, że dane obserwacyjne z okresu wyłączenia urządzeń stacji nie będą dostępne w systemie (od kilkudziesięciu minut do około 2-3 godzin).