Aktualności


Sympozjum EUREF w Polsce

2017-05-17

W dniach 17-19 maja 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pod patronatem Głównego Geodety Kraju zorganizował coroczne sympozjum europejskiej Podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej (IAG) do spraw układów odniesienia w Europie - EUREF.

Tematyka tegorocznego spotkania dotyczy między innymi:
- sposobu implementacji układu odniesienia ITRF2014 w realizacji Europejskiego Ziemskiego Systemu Odniesienia ETRS89 (ETRF2014),
- rozwiązań sieci europejskiej EPN oraz sieci narodowych (ang. EPN densification),
- rozwiązań europejskiej sieci niwelacyjnej UELN,
- analizy obserwacji GNSS.

Więcej informacji dotyczących spotkania można znaleźć na stronie internetowej Sympozjum.

EUREF 2017 Wroclaw