Aktualności


Szkolenia dla służby geodezyjnej i kartograficznej - materiały szkoleniowe

2009-07-21

Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje szkolenia z zakresu wykorzystania systemu ASG-EUPOS w geodezji i kartografii. Szkolenia skierowane są do pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a ich głównym tematem jest wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przyjmowane są państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Poniżej zamieszczono materiały szkoleniowe do pobrania:

Wykład 1 "Satelitarne techniki pomiarowe. Część 1A: Wprowadzenie do pomiarów satelitarnych." - KONSPEKT

Wykład 1 "Satelitarne techniki pomiarowe. Część 1A: Wprowadzenie do pomiarów satelitarnych." - PREZENTACJA

Wykład 1 "Satelitarne techniki pomiarowe. Część 1b: Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS" - KONSPEKT

Wykład 1 "Satelitarne techniki pomiarowe. Część 1b: Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania sat. ASG-EUPOS" - PREZENTACJA

Wykład 2 "Państwowy system odniesień przestrzennych. Systemy i układy odniesienia w Polsce." - KONSPEKT

Wykład 2 "Państwowy system odniesień przestrzennych. Systemy i układy odniesienia w Polsce." - PREZENTACJA

Wykład 3 "Przepisy prawne i standardy techniczne" - KONSPEKT

Wykład 3 "Przepisy prawne i standardy techniczne. Część 1: Przepisy prawne" - PREZENTACJA

Wykład 3 "Przepisy prawne i standardy techniczne. Część 2: Standardy techniczne" - PREZENTACJA

Wykład 4 "Przeliczenia i transformacje współrzędnych" - KONSPEKT

Wykład 4 "Przeliczenia i transformacje współrzędnych" - PREZENTACJA

Wykład 5 "Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych" - KONSPEKT

Wykład 5 "Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych" - PREZENTACJA