Opłaty


PZGIK - zamawianie usług ASG-EUPOS przez Internet

Zapraszamy do korzystania z modułu internetowej obsługi wniosków o okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS. Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/.

Proces składania wniosków i aktywacji usług systemu ASG-EUPOS został zautomatyzowany i pozwala na wykupienie dostępu do systemu ASG-EUPOS w ciągu całej doby. Należną opłatę, określoną w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), można wnieść drogą płatności elektronicznych PayByNet za pomocą przelewu internetowego, a już wkrótce za pomocą kart kredytowych i płatniczych. Opłacona w ten sposób usługa systemu ASG-EUPOS jest uruchamiana w ciągu kilku minut po realizacji płatności.

Zachęcamy do korzystania z portalu PZGiK po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją użytkownika.

Portal PZGIK


Formularze


ASG - Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”
Formularz wniosku o dostęp do usług ASG-EUPOS.

PDF

[0,6 MB]

C - Wniosek o udostępnienie materiałów Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Formularz wniosku o dostęp do danych obserwacyjnych ASG-EUPOS.

PDF

[0,6 MB]

C4 - Uszczegółowienie wniosku C dotyczące udostępnienia zbiorów danych PRPOG
Załącznik do wniosku o dostęp do danych obserwacyjnych ASG-EUPOS.

PDF

[1,1 MB]

Przykłady wypełnionych wniosków na zamówienie usług i danych systemu ASG-EUPOS

ASG - Wniosek o umożliwienie dostępu do usług ASG-EUPOS

ASG przykład

C - Wniosek o dostęp do danych ASG-EUPOS

C przykład

C4 - Załącznik do wniosku C - przykład dla zamówienia danych RINEX z fizycznej stacji referencyjnej (CORS)

C4 przykład POZGEO D CORS

C4 - Załącznik do wniosku C - przykład dla zamówienia danych RINEX z wirtualnej stacji referencyjnej (VRS)

C4 przykład POZGEO D VRS

C4 - Załącznik do wniosku C - przykład dla zamówienia obliczeń w serwisie POZGEO

C4 przykład POZGEO

Wysokość stawek za usługi i dane systemu ASG-EUPOS od dn. 12 lipca 2014 r. reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).

Wzory formularzy zamówienia usług i danych systemu ASG-EUPOS reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).