Opłaty


PZGIK - zamawianie usług ASG-EUPOS przez Internet

Zapraszamy do korzystania z modułu internetowej obsługi wniosków o okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS. Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/.

Proces składania wniosków i aktywacji usług systemu ASG-EUPOS został zautomatyzowany i pozwala na wykupienie dostępu do systemu ASG-EUPOS w ciągu całej doby. Należną opłatę, określoną w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), można wnieść drogą płatności elektronicznych PayByNet za pomocą przelewu internetowego, a także za pomocą kart kredytowych i płatniczych. Opłacona w ten sposób usługa systemu ASG-EUPOS jest uruchamiana w ciągu kilku minut po realizacji płatności.

Zachęcamy do korzystania z portalu PZGiK po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją użytkownika.

Portal PZGIK


Formularze


ASG - Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”
Formularz wniosku o dostęp do usług ASG-EUPOS.

PDF

[0,6 MB]

Przykład wypełnionego wniosku na zamówienie usług systemu ASG-EUPOS

ASG przykład

Wysokość stawek za usługi i dane systemu ASG-EUPOS od dn. 31 lipca 2020 r. reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r.o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Wzory formularzy zamówienia usług i danych systemu ASG-EUPOS reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.