Serwisy (usługi)


Uwaga! Dane korekcyjne GPS+GAL+BLO+BDS z pojedynczych stacji referencyjnych zostały udostępnione na porcie 8086.

Caster: 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl
Porty: RTCM 3.1 (GPS+GLO): 8082, 8083
Porty: RTCM 3.2 MSM5 (GPS+GAL+BLO+BDS): 8086

Dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK)

Dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej (ang. Real Time Kinematic) to podstawowa technologia pomiarów kinematycznych, pozwalająca na pozycjonowanie odbiornika w czasie rzeczywistym z dokładnością pojedynczych centrymetrów (powtarzalnością wyznaczania pozycji). Dane korekcyjne przesyłane z wybranej przez użytkownika stacji ASG-EUPOS zawierają między innymi, obserwacje GNSS zbierane przez daną stację referencyjną. W oparciu o jednoczesne obserwacje satelitarne z dwóch punktów, algorytmy odbiornika użytkownika rugują główne źródła błędów w pomiarach satelitarnych (błędy zegarów satelitów, błędy zagara odbiornika, błędy orbit, wpływ troposfery) i uzyskać aktualną pozycję względem stacji referencyjnej.


Powtarzalność wyznaczeń współrzędnych danego punktu (dokładność pozycjonowania) względem pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) jest zależna od:

  • odległości od stacji referencyjnej (w bardzo dużym stopniu),
  • warunków jonosferycznych (aktywności Słońca),
  • lokalnych warunków pomiarowych (ang. multipath),
  • wykorzystywanego sprzętu GNSS.
Duże znaczenie dla dokładności pozycjonowania przy wykorzystywaniu strumienie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej ma odległość odbiornika użytkownika (odbiornika ruchomego) względem stacji referencyjnej. Wraz ze wzrostem odległości odbiornika ruchomego od stacji referencyjnej, wzrastają rozbieżności wpływu błędów geometrycznych i jonosferycznych, na obserwacje GNSS obu odbiorników. Bezpośrednio wpływa to na zmnieszenie dokładności (zwiększenie wahań) otrzymywanej pozycji przez odbiornik użytkownika (odbiornik ruchomy).

Na podstawie testów serwisów ASG-EUPOS oszacowano, że dokładność pozycjonowania RTK przy odległościach nie przekraczających 15 km do stacji referencyjnej jest lepsza niż: 0,03 m w poziomie oraz 0,05 m w pionie (z prawdopodobieństwem 95%). W przypadku pomiarów w miejscach oddalonych od stacji referencyjnych o ponad 10 km, zaleca się stosowanie sieciowych danych kroekcyjnych RTN (ang. Network RTK).Zależność rozrzutu otrzymywanych współrzędnych płaskich (X, Y) w pomiarach RTK (1 sekundowych) GPS+GLO, w zależności od odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS. Pomiary testowe były wykonywane jednocześnie, jednym modelem odbiornika. Rozrzut współrzędnych może się różnic w zależności od warunków jonosferycznych i troposferycznych.

Podczas nawiązywania połączenia z ASG-EUPOS użytkownicy wybierają stację referencyjną, względem której będą wykonywać pomiary. Nawiązanie połączenia ze stacją referencyjną nie wymaga (w przeciwieństwie do usługi RTN) wysłania aktualnej pozycji odbiornika. Wyjątek stanowią strumienie: RTK4G_MULTI_RTCM (port 8086) oraz strumień NAWGEO_POJ_3_1 (porty 8082 i 8083), które łączą użytkownika z najbliższą, działającą stacją referencyjną, na podstawie pozycji odbiornika przesłanej w depeszy NMEA.

Po zalogowaniu się na serwerze systemu (system.asgeupos.pl) użytkownik wybiera odpowiadający mu strumień danych korekcyjnych. Poniżej wyszczególniono wszystkie dostępne w ramach licencji na dostęp do danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) formaty danych z podziałem na porty, na których są udostępnione:

Nr portuSystemy satelitarneNazwa strumieniaFormat danychOpis
8086 GPS+GLO+GAL+BDS* RTK4G_MULTI_RTCM RTCM 10403.2 (MSM5)Automatyczny wybór najbliższej stacji referencyjnej
8086 GPS+GLO+GAL+BDS* xxxx_RTCM_3_2** RTCM 10403.2 (MSM5)
8082, 8083 GPS+GLO NAWGEO_POJ_3_1 RTCM 10403.1Automatyczny wybór najbliższej stacji referencyjnej
8082-8083 GPS+GLO xxxx_RTCM_3_1** RTCM 10403.18082 - Polska północna, 8083 - Polska południowa
8084-8085 GPS xxxx_RTCM_2_3** RTCM 10402.38084 - Polska północna, 8085 - Polska południowa
* dostępność GAL oraz BDS jest zależna od systemów śledzonych przez daną stację referencyjną
** xxxx – identyfikator stacji referencyjnej

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Zaleca się korzystanie z protokołu NTRIP w wersji 2.0. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.


Systemy satelitarne udostępniane w ramach usługi "dane korekcyjne RTK" przez poszczególne stacje referencyne ASG-EUPOS