Serwisy (usługi)


POZGEO D

Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz plików z obserwacjami GNSS interpolowanych dla zadanej pozycji (Virtual RINEX).

Parametry ustalane przez użytkownika dotyczą wyboru stacji referencyjnych, określenia daty obserwacji, długości sesji obserwacyjnych oraz interwału rejestracji. w przypadku plików Virtual RINEX należy dodatkowo określić współrzędne, dla których ma być wygenerowany plik. Aktualnie dostęp do serwisu POZGEO D realizowany jest dwoma drogami:

1. poprzez wnioski (C i C4) na których użytkownik wskazuje wybrane stacje referencyjne lub współrzędne stacji wirtualnych VRS, a także daty oraz godziny początku i końca plików obserwacyjnych, wraz z interwałem obserwacji.

2. poprzez wniosek (o umożliwienie okresowego korzystywania z usług systemu ASG-EUPOS), który umożliwi użytkownikowi ściąganie wybranych danych obserwacyjnych z poziomu przeglądarki internetowej.

W pierwszym przypadku, przygotowane dane obserwacyjne są umieszczane na serwerze FTP, a użytkownik otrzymuje dane do zalogowania się na serwer. W drugim przypadku pliki obserwacyjne można pobrać z poziomu przeglądarki internetowej.

Obcenie dane obserwacyjne są udostępniane w formatach: RINEX 2.1x oraz RINEX 3.0x. Wyłącznie pliki w formacie RINEX 3.0x mogą zawierać obserwacje ze wszystkich systemów GNSS, czyli: GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou. W systemie ASG-EUPOS dane obserwacyjne z satelitów Galileo (oprócz GPS i GLONASS) są zapisywane dla stacji włączonych do sieci EPN oraz dla niektórych stacji wyposażonych w odbiorniki Trimble NetR9.

Oznaczenie plików RINEX

Przyjęta konwencja, nazwewnictwa plików RINEX generowanych przez system ASG-EUPOS:

aaaabbbc.YYd gdzie:

  • aaaa – czteroznakowy identyfikator stacji, np. BILG;
  • bbb – trzycyfrowe oznaczenie kolejności dnia w roku, np. 198,
  • c – sesja obserwacyjna, oznaczana kolejnymi literami alfabetu, A,B,C …, przy czym sesja A zawiera obserwacje z godziny 0:00:00 – 0:59:59, sesja B z godziny 1:00:00 – 1:59:59 czasu UTC itd.;
  • YY – dwucyfrowe oznaczenie kolejności roku w stuleciu, np. 12;
  • d – rodzaj pliku RINEX: o – obserwacyjny, d- obserwacyjny Compact RINEX;

W przypadku problemów z przeliczaniem poszczególnych dat na dni roku, potrzebnym do poprawnego określenia nazwy pliku, można do tego celu wykorzytstać udostępniony na stronie kalendarz.: