Serwisy (usługi)


Wsparcie techniczne

Dla wygody użytkowników systemu ASG-EUPOS uruchomiony został bezpłatny serwis techniczny. w ramach serwisu technicznego w systemie ASG-EUPOS uruchomiono Punkt Konsultacyjny.

Serwis techniczny ma na celu umożliwić użytkownikom jak najlepsze wykorzystanie możliwości systemu oraz posiadanego sprzętu. w przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do systemu, grupa specjalistów służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Z serwisu technicznego mogą korzystać nie tylko wykonawcy pomiarów satelitarnych, ale również osoby, które chcą otrzymać fachową informację na temat satelitarnych systemów nawigacyjnych, sprzętu pomiarowego, literatury fachowej itp.

Pomoc techniczną można uzyskać na kilka sposobów. Każdy użytkownik ma do wyboru szereg opcji, obejmujących między innymi:

 • stały dostęp do informacji zamieszczonych na stronie systemu www.asgeupos.pl, gdzie znajdują się ogólne informacje o systemie oraz wszystkie ustawienia konfiguracyjne, niezbędne do połączenia z ASG-EUPOS. Planowane jest udostępnienie na stronie internetowej systemu instrukcji „krok po kroku”, które w szczegółowy sposób opisują proces korzystania z serwisów ASG-EUPOS i prawidłowej konfiguracji odbiorników GNSS. Instrukcje, przygotowane przez dystrybutorów sprzętu GNSS, autoryzowane przez GUGiK, będą systematycznie udostępniane;
 • bezpośredni kontakt z Punktem Konsultacyjnym poprzez:
  • E-mail,
  • Faks,
  • Telefon,
  • Pocztę tradycyjną.
  Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Chcąc uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym informację nt. funkcjonowania serwisów ASG-EUPOS lub statusu konkretnego użytkownika w systemie, prosimy o wcześniejsze przygotowanie następujących informacji:

 • identyfikatora użytkownika systemu,
 • nazwy serwisu/produktu jakiego dotyczy problem lub zapytanie,
 • nazwy strumienia danych korekcyjnych (format, typ), jeśli dotyczy serwisów czasu rzeczywistego.