Seminarium

"Integracja stacji systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju"

Warszawa, 21 maja 2012

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem seminarium. W materiale również zamieszczono prezentacje i zdjęcia.

---> Przejdź do artykułu

W dniu 21.05.2012 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Wspólnej 2 (sala 3105 na III-cim piętrze) odbędzie się spotkanie przedstawicieli środowiska naukowego, wykonawców i specjalistów zajmujących się problematyką osnów podstawowych poświęcone ocenie wyników prac związanych z integracją stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju. Na spotkaniu zostaną podane wyniki wyrównań, omówione skutki wprowadzanych regulacji prawnych, a także przedstawione plany Urzędu dotyczące modernizacji osnów podstawowych (program spotkania).

Ze względów organizacyjnych osoby pragnące uczestniczyć w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie udziału wypełniając formularz rejestracyjny albo wysyłając stosowną informację na adres osoby upoważnionej do kontaktów: Jarosława Somli (tel. +48 22 661 8265, e-mail jaroslaw.somla@gugik.gov.pl) lub Agnieszki Kowalskiej (tel. +48 22 661 8038, e-mail agnieszka.kowalska@gugik.gov.pl) w terminie do dnia 16.05.2012 r.