Do pobrania


Narzędzia GNSS


Transformacje współrzędnych

Transpol 2.06
Program do wykonywania m.in. przeliczeń współrzędnych pomiędzy obowiązującymi geodezyjnymi układami odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, ich odwzorowaniami PL-1992 i PL-2000, a także pomiędzy układami wysokościowymi PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH.
ok. 10 MB
Modele danych
Modele danych udostępnione przez GUGiK zgodnie z § 23 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).
ok. 7 MB

Planowanie pomiarów GNSS

Kalendarz GNSS

Przetwarzanie danych pomiarowych (tzw. pre-processing)

TEQC
TEQC (ang. The Toolkit for GPS/GLONASS/Galileo/SBAS Data) jest narzędziem do przetwarzania i modyfikacji plików obserwacyjnych GNSS i pochodnych, głównie jednak wykorzystywany jest do modyfikacji i kontroli plików RINEX 2.x. Program dostępny jest darmowo. Pod adresem http://facility.unavco.org/software/teqc/development/teqc_bc.zip dostępna jest najnowsza wersja skompilowana dla Microsoft Windows. Producentem oprogramowania jest UNAVCO (ang. University Navstar Consortium).
ok. 400 kB

Postprocessing obserwacji i wyrównanie sieci GNSS

Bernese GPS Software
Bernese jest zaawansowanym pakietem oprogramowania do postprocessingu rozległych sieci GNSS, dedykowanym dla systemów UNIX (istnieje wersja skompilowana pod Microsoft Windows). Produkt AIUB (ang. Astronomical and the Physical Institutes of the University of Bern)dostępny jest odpłatnie.
GAMIT-GLOBK
Pakiet jest zaawansowanym produktem MIT (ang. Massachusetts Institute of Technology) służącym do opracowania obserwacji GNSS i ich łączenia i wyrównania z obserwacjami z innych kosmicznych technik pomiarowych, dedykowanym dla systemów UNIX. Pod adresem http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/gtgk_download_form.html dostępna jest wersja do pobrania i dokumentacja. Pakiet jest dostępny nieodpłatnie pod warunkiem niewykorzystywania go w celach komercyjnych.
GIPSY-OASIS II
GIPSY-OASIS II (ang. GPS-Inferred Positioning SYstem and Orbit Analysis SImulation Software) to produkt NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration) JPL (ang. Jet Propulsion Laboratory).
GPStk
GPStk (GPS Toolkit) jest ogólnodostępną, na prawach licencji open-source (GNU LGPL), biblioteką napisaną w języku C++ poświąconą opracowaniu obserwacji GPS. W jej skład wchodza grupy funkji poświęconych: przeliczaniu czasu GPS, przetworzeniu efemeryd, wyznaczeniu błędów atmosferycznych, przetwarzania danych obserwacyjnych, itp. Głównym przeznaczeniem biblioteki jest prowadzenie badań nad opracowaniem obserwacji GPS, ale może ona także posłużyć do stworzenia skryptów obliczeniowych do wyrównania obserwacji satelitarnych.

Klienci NTRIP

GNSS Internet Radio
Jest to prosty, darmowy klient NTRIP umożliwiający połączenie z serwerem NTRIP i odebranie poprawek w dowolnym formacie. Nie zawiera dekoderów poprawek. Tutaj dostępna jest instrukcja instalacji i konfiguracji narzędzia do komunikacji z systemem ASG-EUPOS. Pod adresem http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/software/NtripGNSSInternetRadio Windows.exe dostępna jest najnowsza wersja skompilowana dla Microsoft Windows. Producentem oprogramowania jest BKG (niem. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie).
ok. 680 kB
BKG Ntrip Client (BNC)
Darmowy dekoder, konwerter i aplikacja monitorująca pracę serwera NTRIP. Zawiera dekodery RTCM 2.x i 3.x. Pod adresem http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/software/Bnc28-Windows.zip?PHPSESSID=69c9e5d32d4285e64456064854c8b1a2 dostępna jest najnowsza wersja skompilowana dla Microsoft Windows. Producentem oprogramowania jest Uniwersytet Techniczny w Pradze.
ok. 4 MB