Do pobrania


Akty prawne i standardy techniczne


Obowiązujące w dziedzinie geodezji i kartografii akty prawne - odsyłacz do witryny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rejestracja i konfiguracja w systemie ASG-EUPOS (2022)
Podstawowe informacje dotyczące rejestracji i konfiguracji odbiorników w systemie ASG-EUPOS.

PDF

[3314 kB]

Poradnik użytkownika systemu ASG-EUPOS, wydanie 3 poprawione (2014)
Poradnik użytkownika systemu ASG-EUPOS stanowi zbiór podstawowych informacji, w jaki sposób korzystać w sposób prawidłowy z usług systemu ASG-EUPOS. Zawarte zostały w nim również dobre praktyki dotyczące przygotowania i wykonywania pomiarów satelitarnych. Wszelkie uwagi, komentarze lub propozycje zmian treści poradnika należy kierować na adres Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa albo na adres poczty elektronicznej biuro.eupos@gugik.gov.pl

PDF

[3314 kB]

Zalecenia techniczne: Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS (2011)
Dokument ma charakter archiwalny i może być sprzeczny z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
Zalecenia techniczne "Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS" zawierają informacje niezbędne do prawidłowego wykonania i opracowania pomiarów satelitarnych GNSS przy zastosowaniu serwisów systemu ASG-EUPOS. Zalecenia nie mają charakteru normatywnego i nie mogą być traktowane jako obowiązujący standard techniczny wykonywania pomiarów satelitarnych GNSS. Wszelkie uwagi, komentarze lub propozycje zmian treści zaleceń należy kierować na adres Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa albo na adres poczty elektronicznej biuro.eupos@gugik.gov.pl

PDF

[325 kB]Standard techniczny RINEX 2.11
Standard dostępny do pobrania z serwera FTP EPN: ftp://epncb.oma.be/pub/data/format/rinex211.txt

TXT

[110 kB]

Standard techniczny RINEX 3.02
Standard dostępny do pobrania z serwera FTP IGS: http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/rinex302.pdf

PDF

[581 kB]

ANTEX: The Antenna Exchange Format Version 1.4
Standard opisujący format wymiany danych kalibracyjnych dla anten GNSS, dostępny na serwerze IGS: http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/general/antex14.txt. Poza opisem formatu ANTEX na serwerze tym dostępne są również najnowsze pliki kalibracyjne anten GNSS.

TXT

[24kB]
Standard techniczny RTCM (RTCM 10402.3, 10403.2 i 10410.1)
Standard dostępny odpłatnie na stronie www.rtcm.org pod adresem https://ssl29.pair.com/dmarkle/puborder.php?show=3:
RTCM 10403.2 - Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Services - Version 3,
RTCM 10402.3 - Recommended Standards for Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service, Version 2.3,
RTCM 10410.1 - Standard for Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (Ntrip).
Standard techniczny NMEA (NMEA 0183)
Standard dostępny odpłatnie na stronie www.nmea.org pod adresem http://www.nmea.org/content/nmea_standards/nmea_083_v_400.asp.