Do pobrania


Materiały szkoleniowe i konferencyjne

Podsumowanie szkolenia SGiK - Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS, Wrocław 7-8.10.2014 r.
2014-10-08
W dniach 7-8 października 2014 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował we Wrocławiu szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego w szczególności z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, a także z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 128 osób, obecna była również Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
więcej...
Podsumowanie szkolenia - Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS, Białobrzegi 9-10.12.2013 r.
2013-12-20
W dniach 9-10 grudnia 2013 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował w Białobrzegach szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego z województwa mazowieckiego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, a także z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 66 osób, obecny był również Wiesław Potrapeluk - Główny Geodeta Kraju z lat 2006-2008.
więcej...
Podsumowanie szkolenia - Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS, Olsztyn 10-11.10.2013 r.
2013-10-17
W dniach 10-11 października 2013 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował w Olsztynie szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego z północno-wschodniej Polski z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, a także z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 87 osób, obecny był również Stanisław Kowalski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
więcej...
Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
2013-09-03
Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-11 października 2013 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje szkolenie dla użytkowników systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Wzorem lat ubiegłych szkolenie dedykowane jest pracownikom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a w szczególności osobom wykonującym kontrole materiałów geodezyjnych przy wykorzystaniu przekazanych przez GUGIK odbiorników Trimble R8 GNSS.
więcej...
II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS
2012-11-29
W dniach 20-21 listopada 2012 r. w Katowicach odbyła się II konferencja użytkowników systemu ASG-EUPOS. Konferencja użytkowników jest organizowana przez Główny Urząd Geodezji (dalej GUGiK) w cyklu 2-letnim (I konferencja miała miejsce w Warszawie w 2010 r.) W tegorocznej konferencji wzięło udział 91 osób reprezentujących głównie administrację publiczną, dystrybutorów sprzętu satelitarnego oraz instytucje naukowe i uczelnie wyższe. Uczestnikami konferencji byli ponadto przedstawiciele Służby Geograficznej Wojska Polskiego, a także przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z górnictwem, rolnictwem, lotnictwem itd. Żałować należy jednak, że pomimo prowadzonej przez GUGiK szerokiej akcji informacyjnej w konferencji wzięła udział niewielka liczba osób reprezentujących prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne. Rozkład uczestników z podziałem na poszczególne branże został przedstawiony na rys. 1.
więcej...
Podsumowanie seminarium "Integracja stacji systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju"
2012-05-29
W dniu 21 maja 2012 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej Urząd) odbyło się spotkanie poświęcone problemom integracji stacji systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju. Celem spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaki układ odniesienia należy przyjąć dla stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz jak zapewnić spójność pomiarów satelitarnych z pomiarami klasycznymi na punktach osnowy geodezyjnej? W spotkaniu wzięło udział 49 osób reprezentujących krajowe ośrodki naukowe, wykonawstwo geodezyjne oraz państwową i samorządową administrację geodezyjną. Spotkanie otworzyła Pani Marzena Roszkowska – Dyrektor Generalny Urzędu, która po powitaniu gorąco zachęciła zebranych do udziału w dyskusji i nieskrępowanego wyrażania opinii.
więcej...
Szkolenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS - podsumowanie
2012-01-05
W dniach 28 i 29 listopada 2011 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował szkolenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników, głównie przedstawicieli organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, ograniczeniami w stosowaniu z serwisów systemu a także z przepisami dotyczącymi stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 141 osób, w tym 10 z urzędów wojewódzkich, 86 ze starostw powiatowych, 18 z urzędów miejskich, 25 z instytucji i przedsiębiorstw oraz 2 przedstawicieli urzędów gminnych.
więcej...
Szkolenie ASG-EUPOS w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
2010-09-21
W dniu 20 września 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się jednodniowe szkolenie "Pomiary geodezyjne z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS oraz kontrola i przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań powstałych z wykorzystaniem pomiarów GNSS". Szkolenie zostało zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Panią Lidię Danielską oraz Geodetę Powiatowego w Poznaniu Pana Jerzego Wiktorko.
więcej...
Udział ASG-EUPOS w III Bieszczadzkiej Szkole i Forum Użytkowników GPS
2009-10-09
W dniach 30.09 - 2.10.2009 r., w Solinie odbyła się III edycja Bieszczadzkiej Szkoły i Forum Użytkowników GPS. Szkolenie organizowane przez firmę TPI zostało skierowane dla osób zaczynających przygodę z technologiami GNSS, a także dla zaawansowanych użytkowników systemu ASG-EUPOS, którzy mieli okazje do wymiany doświadczeń oraz poznania nowych rozwiązań technologicznych.
więcej...
Szkolenia dla służby geodezyjnej i kartograficznej - materiały szkoleniowe
2009-07-21
Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje szkolenia z zakresu wykorzystania systemu ASG-EUPOS w geodezji i kartografii. Szkolenia skierowane są do pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a ich głównym tematem jest wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przyjmowane są państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
więcej...
Szkolenie 16-17.04.2009, Borne-Sulinowo
2009-04-17
W dniach 16-17 kwietnia 2009 r. odbyło się, zorganizowane przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, szkolenie z zakresu przyjmowania do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów geodezyjnych z pomiaru w systemie ASG-EUPOS. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel GUGiK i pracownik Centrum Zarządzającego ASG-EUPOS, Pan Artur Oruba.
więcej...