Galeria


Szkolenie SGiK dotyczącego wykorzystania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych

2015-07-09
   W dniach 17-18 czerwca 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, zorganizował w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu szkolenie dotyczące wykorzystania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników, głównie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS oraz z przepisami odnoszącymi się do stosowania systemu w pracach geodezyjnych i kartograficznych.
więcej...

II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS

2012-11-29
   W dniach 20-21 listopada 2012 r. w Katowicach odbyła się II konferencja użytkowników systemu ASG-EUPOS. Konferencja użytkowników jest organizowana przez Główny Urząd Geodezji (dalej GUGiK) w cyklu 2-letnim (I konferencja miała miejsce w Warszawie w 2010 r.) W tegorocznej konferencji wzięło udział 91 osób reprezentujących głównie administrację publiczną, dystrybutorów sprzętu satelitarnego oraz instytucje naukowe i uczelnie wyższe. Uczestnikami konferencji byli ponadto przedstawiciele Służby Geograficznej Wojska Polskiego, a tak-że przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z górnictwem, rolnictwem, lotnictwem itd. Żałować należy jednak, że pomimo prowadzonej przez GUGiK szerokiej akcji informacyjnej w konferencji wzięła udział niewielka liczba osób reprezentujących prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne.
więcej...

Seminarium "Integracja stacji systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju"

2012-05-29
  
więcej...

Szkolenie dotyczące wykorzystania systemu ASG-EUPOS, Zegrze 2011

2012-01-05
   W dniach 28 i 29 listopada 2011 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował szko-lenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania sa-telitarnego ASG-EUPOS. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników, głównie przed-stawicieli organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powia-towego z możliwościami technicznymi systemu ASG-EUPOS, ograniczeniami w stosowaniu z serwisów systemu a także z przepisami dotyczącymi stosowania systemu w pracach geode-zyjnych i kartograficznych. W szkoleniu uczestniczyło 141 osób, w tym 10 z urzędów woje-wódzkich, 86 ze starostw powiatowych, 18 z urzędów miejskich, 25 z instytucji i przedsię-biorstw oraz 2 przedstawicieli urzędów gminnych.
więcej...

XIX Konferencja EUPOS ISC w Budapeszcie

2011-04-18
   W dniach 14-15 kwietnia 2011 odbyło się w Budapeszcie (Węgry) XIX spotkanie Komitetu Sterującego EUPOS, połączone z posiedzeniem grupy roboczej EUPOS SQII.
więcej...

Szkolenie ASG-EUPOS w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztyn

2010-11-28
   W dniu 23 listopada 2010 r. odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie szkolenie z zakresu wykorzystania w pomiarach i przyjmowania do pzgk wyników z pomiarów GNSS dla pracowników ODGiK i geodetów z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie poprowadzili administratorzy systemu ASG-EUPOS Artur Oruba i Marcin Ryczywolski.
więcej...

I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS

2010-11-10
   W dniach 28-29 października 2010 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. W obradach wzięło udział ponad 150 przedstawicieli z ok. 80 firm i instytucji z całego kraju. Pojawili się także goście zagraniczni.
więcej...

XVIII Konferencja EUPOS ISC

2010-10-27
   W dniach 26-27 października odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja EUPOS ISC w Warszawie. W posiedzeniu wzięło udział 12 reprezentantów z 8 krajów członkowskich EUPOS.
więcej...

Szkolenie ASG-EUPOS w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

2010-09-21
   W dniu 20 września 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się jednodniowe szkolenie "Pomiary geodezyjne z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS oraz kontrola i przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań powstałych z wykorzystaniem pomiarów GNSS". Szkolenie zostało zorganizowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Panią Lidię Danielską oraz Geodetę Powiatowego w Poznaniu Pana Jerzego Wiktorko.
więcej...

GALILEO Application Days 2010, Bruksela

2010-04-13
  
więcej...

ASG-EUPOS na Sympozjum EUREF 2009

2009-06-05
   W dniach 27-30 maja 2009 r odbyło się we Florencji (Włochy) Sympozjum Podkomisji Sieci Odniesienia dla Europy Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej (IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe – EUREF). Sympozjum odbywało się w siedzibie Wojskowego Instytutu Geograficznego Armii Włoskiej, który był bezpośrednim organizatorem wspólnie z Uniwersytetem z Padwy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 180 przedstawicieli: urzędów geodezyjnych, instytucji naukowych, uczelni wyższych i firm z 29 krajów Europy.
więcej...

Szkolenie 16-17.04.2009, Borne-Sulinowo

2009-04-17
   W dniach 16-17 kwietnia 2009 r. odbyło się, zorganizowane przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, szkolenie z zakresu przyjmowania do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów geodezyjnych z pomiaru w systemie ASG-EUPOS. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel GUGiK i pracownik Centrum Zarządzającego ASG-EUPOS, Pan Artur Oruba.
więcej...

Konferencja podsumowująca projekt ASG-EUPOS

2008-06-26
   W dniu 24 czerwca 2008 r., Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował międzynarodową konferencję, podsumowującą realizację projektu „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
więcej...

Spotkanie "DGPS re-capitalization meeting", Urząd Morski w Gdyni

2008-06-10
  
więcej...

Udział pracowników projektu ASG-EUPOS w międzynarodowej konferencji ENC-GNSS’08 w Tuluzie

2008-05-09
   W dniach 22-25.04.2008 r. w Tuluzie odbyła się międzynarodowa konferencja ENC-GNSS’08 (ang. European Navigation Conference – GNSS). Konferencję, której gospodarzem była organizacja Midi-Pyrenees Expansion oraz CNES (fr. Centre National d”Etudes Spatiales) zorganizowano w ramach Toulouse Space Show ’08 – międzynarodowych targów technik kosmicznych i aplikacji z nimi związanych.
więcej...

Szkolenie w Białobrzegach (gm. Nieporęt)

2007-12-12
   W związku z planowanym uruchomieniem serwisów precyzyjnego pozycjonowania w ramach projektu wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, w dniach 10-11.12.2007 w Białobrzegach (gmina Nieporęt) odbyło się szkolenie i pokaz dla Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw i Kierowników Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
więcej...

Kurs szkoleniowy dla ekspertów i użytkowników systemu stacji referencyjnych ASG-EUPOS

2007-09-11
   W związku z planowanym uruchomieniem serwisów precyzyjnego pozycjonowania w ramach projektu EUPOS oraz wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS w dniach 10-11 września w Konstancinie-Jeziornej odbył się kurs szkoleniowy dla ekspertów i użytkowników systemu stacji referencyjnych ASG-EUPOS.
więcej...