Projekty


ASG+

Prace badawcze w projekcie ASG+ realizowane są przez Wojskowa Akademię Techniczną, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na podstawie grantu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS obejmujących:

  • moduł monitorowania sieci ASG-EUPOS w czasie prawie-rzeczywistym,
  • moduł monitorowania, modelowania i prognozowania stanu jonosfery w obszarze projektu,
  • moduł monitorowania, modelowania i prognozowania stanu troposfery w obszarze projektu,
  • moduł ultraszybkiego post-processingu GNSS,
  • moduł geodynamiczny opraty o sieć ASG-EUPOS.

W wyniku realizacji projektu planowane jest stworzenie mechanizmów, które poprawią efektywność działania usług czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS i podniosą ich wiarygodność, a także rozszerzona utworzenie nowych serwisów (ultra-szybki postprocessing).

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prac prowadzonych w projekcie ASG+ zapraszamy na jego oficjalną witrynę internetową: http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS/.