Aktualności


Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

2013-09-03

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-11 października 2013 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje szkolenie dla użytkowników systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Wzorem lat ubiegłych szkolenie dedykowane jest pracownikom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a w szczególności osobom wykonującym kontrole materiałów geodezyjnych przy wykorzystaniu przekazanych przez GUGIK odbiorników Trimble R8 GNSS.

banner_szkolenie_ASG-EUPOS

Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników GUGiK oraz zaproszonych prelegentów, a każdy z uczestników otrzyma świadectwo odbycia szkolenia. Szkolenie będzie poświęcone zastosowaniom satelitarnych metod obserwacji w pracach geodezyjnych i kartograficznych i podzielone będzie na trzy bloki tematyczne:

  • wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS w pomiarach geodezyjnych, w tym wymagania techniczne i uwarunkowania prawne,
  • panel dyskusyjny celem omówienia problemów związanych z przyjmowaniem materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • pokaz terenowy wykorzystania mobilnych odbiorników GNSS różnych producentów.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram szkolenia udostępnione zostaną w najbliższych dniach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty zakwaterowania w dniu 10/11 października (jeden nocleg), wyżywienia w trakcie szkolenia, a także zapewnia materiały szkoleniowe. Koszty dojazdu i ewentualnych dodatkowych noclegów uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

Zapraszając do udziału w szkoleniu informujemy jednocześnie, że ze względu na lokalizację szkolenie skierowane jest głównie do pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, każda jednostka organizacyjna może zgłosić nie więcej niż dwóch przedstawicieli. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w szkoleniach dotyczących systemu ASG-EUPOS.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego [.docx] do dnia 23 września 2013 r. na podany poniżej adres firmy obsługującej szkolenie – Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind z siedzibą w Rynie przy ul. Mazurskiej 6/11.

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia proszę kierować do Pani Agnieszki Kowalskiej, tel. +48 22 6618038, e-mail: agnieszka.kowalska@gugik.gov.pl.


PROGRAM SZKOLENIA

„Wykorzystanie systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS”

Dzień pierwszy - 10.10.2013 r. (czwartek)

09:00 - 11:00Rejestracja uczestników
11:00 - 11:15Otwarcie, przedstawienie programu szkolenia
11:15 - 11:45Rozwój satelitarnych metod obserwacji w geodezji
11:45 - 12:15Przerwa
12:15 - 12:40System ASG-EUPOS – stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju
11:40 - 13:05Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF
13:05 - 13:30Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS
13:30 - 14:30Obiad
14:30 - 15:20Prezentacje sprzętu obserwacyjnego GNSS
15:20 - 15:50Przerwa
15:50 - 18:00Pokaz terenowy wykorzystania mobilnych odbiorników GNSS
19:00 - Kolacja

Dzień drugi - 11.10.2013 r. (piątek)

09:00 - 09:25Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach systemu ASG-EUPOS
09:25 - 09:50Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów systemu ASG-EUPOS
09:50 - 10:15Kontrola wyników pomiarów satelitarnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
10:15 - 10:45Przerwa
10:45 - 13:00Panel dyskusyjny
- Analiza błędów obserwacji GNSS
- Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do kontroli wyników pomiarów geodezyjnych
- Minimalne zawartości raportów pomiarowych
- Włączanie danych stacji referencyjnych do zasobu
13:00 - 14:00Obiad