Serwisy (usługi)


Usługa Metoda wyznaczania pozycji Zakładana dokładność Serwis ASG-EUPOS
1. Dane korekcyjne sieciowe RTN Pomiary GNSS w czasie rzeczywistym
do 0,03 m (poz.)
do 0,05 m (pion.)
NAWGEO
2. Dane korekcyjne RTK
3. Kodowe dane korekcyjne DGNSS od 0,25 m do 3,00 m KODGIS / NAWGIS
4. Postprocessing obserwacji użytkownika Postprocessing obserwacji Zależna od warunków
pomiarowych (0,01 - 0,10 m)
POZGEO
5. Dostęp do obserwacji satelitarnych ASG-EUPOS POZGEO D

1. Dane korekcyjne sieciowe RTN

Podstawowa usługa udostępniania sieciowych danych korekcyjnych systemu ASG-EUPOS umożliwijająca wyznaczanie pozycji w czasie rzeczywistym z najwyższą dokładnością, dedykowana głównie do pomiarów geodezyjnych oraz rolnictwa precyzyjnego. W ramach usługi użytkownicy otrzymują dostęp do strumieni danych korekcyjnych, generowanych dla ich aktualnej pozycji przez system ASG-EUPOS w międzynarodowych standarach (VRS, MAC, FKP) oraz formatach (RTCM, CMRx).

Więcej informacji...

2. Dane korekcyjne z pojedynczej stacji RTK

Usługa precyzyjnego wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym w oparciu o obserwacje sateltiarne z pojedynczej stacji referencyjnej. Użytkownicy posiadający zakupioną usługę "Dane korekcyjne z pojedynczej stacji RTK" mają dostęp do wszystkich stacji ASG-EUPOS znajdującycyh się na obszarze Polski. Dane korekcyjne udostępniane są w międzynarodowym formacie RTCM.

W przeciwieństwie do usługi RTN, duży wpływ na dokładność otrzymywanej pozycji ma odległość od stacji referencyjnej, z której odbiornik ruchomy otrzymuje dane korekcyjne. Zaleca się aby odległość od stacji referencyjnej nie przekraczała 20 km.

Więcej informacji...

3. Kodowe dane korekcyjne DGNSS

Usługa wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym pozwalająca na wyznaczenie pozycji z dokładnością około 0,5 - 1,0 metra. Usługa dedykowana jest dla użytkowników posiadających jednoczęstotliwościowe (L1) odbiorniki satelitarne, wyznaczające pozycję w oparciu o obserwacje kodowe. Dane korekcyjne udostępniane są w międzynarodowym formacie RTCM.

Więcej informacji...

4. Postprocessing obserwacji użytkownika

Usługa automatycznych obliczeń obserwacji użytkownika (serwis POZGEO) przeznaczona jest do obliczeń w trybie postprocessingu obserwacji GPS wykonywanych metodą statyczną. Do obliczeń wykorzystywane są obserwacje fazowe z odbiorników jedno i dwuczęstotliwościowych, przekonwertowane do formatu RINEX (wersja 2.x), które służą do wyznaczenia wektorów przestrzennych względem najbliższych stacji referencyjnych ASG-EUPOS. W wyniku opracowania obserwacji, użytkownik otrzymuje współrzędne pomiarzonego punktu, wyrównane w państowym systemie odniesień przestrzennych.

Więcej informacji...

5. Udostępnianianie obserwacji satelitarnych

Usługa udostępnia użytkownikom archiwum obserwacji GNSS zbieranych przez stacje referencyjne ASG-EUPOS znajdujace się na terenie Polski, a także umożliwa generowanie wirtualnych stacji referencyjnych (ang. VRS) dla zadanych współrzędnych. Dostęp do danych realizowanych jest bezpośrednio poprzez stronę http://system.asgeupos.pl W ramach usługi, możiwe jest pozyskanie obserwacji GNSS z okresu jednego roku wstecz.

Więcej informacji...