Serwisy (usługi)


Uwaga! Dane korekcyjne GPS+GAL+GLO+BDS zostały udostępnione w strumieniach RTN4G_VRS_RTCM32, RTN4G_VRS_CMRx na portach 8080 oraz 2101.

Caster: 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl
Porty: 8080, 2101 (równorzędne)

Sieciowe dane korekcyjne (RTN)

Usuga udostępniania sieciowych danych korekcyjnych RTN to podstawowy serwis systemu ASG-EUPOS dostarczający dane korekcyjne do pomiarów w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sieciowych danych korekcyjnych RTN umożiwia wykonywanie pomiarów z najwyższą dokładnością, w jednolitym ukadzie odniesienia dla caej Polski. Dzięki wielu dostępnym formatom danych korekcyjnych, korekcyjne dane sioeciowe RTN pozwalają użytkownikowi wykorzystać szeroką gamę sprzętu pomiarowego dostępnego na rynku. Ze względu na możliwą do uzyskania wysoką dokładność pomiarów, usługa wykorzystywana jest między innymi do precyzyjnego sterowania maszynami budowlanymi i rolniczymi oraz do pomiarów geodezyjnych.

Liczba satelitów włączonych do rozwiązania sieciowego
Rysunek przedstawia liczbę satelitów branych do rozwiązania sieciowego RTN z wybranych stacji referencyjnych.

Rozwiązania sieciowe RTN (ang. Real-Time Network) pozwala na uzyskanie najwyższych dokładności w pomiarach satelitarnych w czasie rzeczywistym. Ich przewaga nad rozwiązaniami opartymi o pojedynczą stację referencyjną (RTK, ang. Real-Time Kinematics) wynika z możliwości lepszego modelowania systematycznych błędów związanych m.in. z pracą zegarów atomowych na satelitach oraz opóźnień związanych z propagacją sygnału w atmosferze. Co za tym idzie, wykorzystanie sieciowych danych RTN umożliwia powtarzalność wyznaczeń współrzędnych bez względu na odległość odbiornika od fizycznej stacji referencyjnej. Należy pamiętać, że przy wykorzystaniu danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej błąd wyznaczenia współrzędnych wzrasta wraz ze wzrostem odległości od stacji, z której pochodzą dane. Dlatego zalecane jest stosowanie strumieni sieciowych w precyzyjnym pozycjonowaniu wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe.

W systemie ASG-EUPOS udostępniane są trzy rodzaje rozwiązań sieciowych:

 • VRS (ang. Virtual Reference Station),
 • MAC (ang. Master and Auxiliary Concept),
 • FKP (niem. Flächenkorrekturparameter).

 • Dla użytkownika nie jest istotne, z którego rozwiązania korzysta ponieważ informacje w nich zawarte generowane są przez to samo oprogramowanie i dają bardzo zbliżone rezultaty. Zaleca się użytkownikom, przeprowadzenie pomiarów testówych w oparciu o udostępniane strumienie, w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania. Testy przeprowadzone przez wykonawcę systemu oraz zewnętrzne podmioty potwierdzają, że w optymalnych warunkach pomiarowych wszystkie rodzaje danych korekcyjnych pozwalają osiągnąć powtarzalność wyznaczeń w  granicach ±0,03 m w poziomie i ±0,05 m w pionie.

  Do wygenerowania strumienia obserwacji i/lub poprawek w oparciu o dane z grupy stacji ASG-EUPOS, system obliczeniowy musi posiadać informację o przybliżonej pozycji użytkownika, przesyłanej w depeszy NMEA GGA. w odpowiedzi na przybliżoną pozycję użytkownika, moduł obliczeniowy systemu ASG-EUPOS generuje strumień sieciowych danych korekcyjnych i przesyła go protokołem NTRIP w formacie RTCM lub CMR. Poniższa tabela przedstawia numery i interwały (w nawiasach) wiadomości RTCM/CMR wysyłanych domyślnie do użytkownika w każdym z dostępnych w serwisie NAWGEO formatów:

  Nazwa strumienia Format danych Numery i interwały (w sekundach) wiadomości Systemy satelitarne
  RTN4G_VRS_RTCM32 RTCM 10403.2 MSM5 1005(5), 1007(5), 1030(5), 1031(5), 1075(1), 1085(1), 1095(1), 1305(1),GPS+GAL+GLO+BDS
  RTN4G_VRS_CMRx CMRx -GPS+GAL+GLO+BDS
  RTN_VRS_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1030(5), 1031(5), 1032(10), 1033(5)GPS + GLONASS
  RTN_MAC_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1014(1), 1015(1), 1016(1) 1033(5)GPS + GLONASS
  RTN_FKP_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1012(1), 1033(5), 1034(20), 1035(20)GPS + GLONASS
  NAWGEO_VRS_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1030(5), 1032(10), 1033(5)GPS
  NAWGEO_MAC_3_1 RTCM 10403.1 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1014(1), 1015(1), 1016(1) 1033(5)GPS
  NAWGEO_VRS_2_3 RTCM 10402.3 3(6), 16(59), 18(1), 19(1), 22(6), 23(5), 24(5), 59(9)*GPS
  NAWGEO_VRS_CMR CMR Obs(1), PBS_CMR(10), PBS_VRS(11)GPS
  * współrzędne najbliższej fizycznej stacji referencyjnej określone są w układzie ITRF2008 na epokę obserwacji, zatem przy generowaniu raportów pomiarowych ze strumienia danych NAWGEO_VRS_2_3 nie należy wykazywać tych współrzędnych jako fizycznego nawiązania pomiaru

  Po zalogowaniu się na serwerze systemu (system.asgeupos.pl) użytkownik wybiera odpowiadający mu strumień danych korekcyjnych. Poniżej wyszczególniono wszystkie dostępne w serwisie NAWGEO formaty danych z podziałem na porty, na których są udostępnione:

  Nr portuTyp rozwiązaniaNazwa strumieniaFormat danych
  8080, 2101 Sieciowe (RTN)RTN4G_VRS_RTCM32 RTCM 10403.2 (VRS)
  RTN4G_VRS_CMRx RTCM CMRx (VRS)
  RTN_VRS_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
  RTN_MAC_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
  RTN_FKP_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
  NAWGEO_VRS_3_1 RTCM 10403.1 (VRS)
  NAWGEO_MAC_3_1 RTCM 10403.1 (MAC)
  NAWGEO_VRS_2_3 RTCM 10402.3 (VRS)
  NAWGEO_VRS_CMR CMR (VRS)
  * xxxx – identyfikator stacji referencyjnej

  Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Zaleca się korzystanie z protokołu NTRIP w wersji 2.0. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.

  Dostępność danych GPS+GAL+GLO+BDS jest zależna od infrastruktury ASG-EUPOS na danym obszarze. Stacje referencyjne MSSP (woj. małopolskie) nie śledzą sygnałów Galileo + BeiDou, stąd strumienie korekcyjne 4G (np.: RTN4G_VRS_RTCM32) na obszarze województwa małopolskiego mogą zawierać jedynie dane korekcyjne GPS oraz Glonass. Oprogramowanie ASG-EUPOS wykorzystuje algorytmy pozwalające na interpolację danych korekcyjych z systemów Galileo i BeiDou na obszary, gdzie powyższe systemy nie są fizycznie śledzone.


  Systemy satelitarne śledzone przez poszczególne stacje referencyne ASG-EUPOS, dostępność strumieni GPS+GAL+GLO+BDS na obszarze woj. małopolskiego może być ograniczona.