Potencjalne zastosowania systemu


Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz doświadczeń geodezyjnych System ASG-EUPOS daje możliwości wykorzystania jego usług w wielu branżach, w których wysokiej jakości dane mają szczególne znaczenie. Przewiduje się, że zastosowanie systemu ASG-EUPOS przydatne będzie szczególnie w następujących branżach:

Bezpieczeństwo

 • zarządzanie flotą pojazdów policji
 • automatyczna lokalizacja pojazdów
 • dokumentacja miejsc przestępstwa
 • ewidencja i dokumentowanie wypadków
 • monitoring skazanych

Budownictwo przemysłowe

 • tyczenie i inwentaryzacja obiektów (budynki, budowle, drogi, autostrady, sieci uzbrojenia terenu);
 • automatyczna kontrola przemieszczeń i deformacji obiektów;
 • precyzyjne sterowanie maszynami budowlanymi.

Geodezja i geodynamika

 • aktualizacja map i baz danych geograficznych;
 • zakładanie osnów geodezyjnych;
 • badanie ruchu obrotowego Ziemi, ruchów bieguna, ruchu kontynentów;
 • pomiary katastralne;
 • dowiązanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Komunikacja drogowa

 • przestrzenny monitoring pojazdów w ruchu krajowym i lokalnym;
 • komunikacyjne systemy sterowania (autobusy, pociągi, taksówki, tramwaje);
 • zarządzanie ruchem ładunków niebezpiecznych lub wartościowych.

Nawigacja morska, śródlądowa i powietrzna

 • wspomaganie nawigacji i monitoring obiektów w ruchu;
 • wspomaganie precyzyjnego dokowania i lądowania;
 • obsługa ruchu na płycie lotniska.

Hydrografia i hydrologia

 • wyznaczanie linii podstawowej;
 • ewidencja i monitorowanie obiektów;
 • ewidencja i kontrola znaków nawigacyjnych;
 • sondowanie basenów portowych i dróg wodnych.

Energetyka

 • lokalizacja obiektów energetycznych;
 • aktualizacja przebiegu tras kablowych;
 • mapy linii przesyłowych;
 • lokalizacja uszkodzeń.

Obronność

 • inżynieria zabezpieczenia terenu;
 • automatyczne nawigowanie i sterowanie pojazdami wojskowymi;
 • poszukiwanie niewypałów i niewybuchów.

Ochrona środowiska

 • lokalizacja zanieczyszczeń;
 • ewidencja zasobów naturalnych;
 • monitorowanie migracji zwierząt;
 • rekultywacja i ochrona gruntów.

Zarządzanie kryzysowe

 • lokalizacja miejsc katastrof, wypadków;
 • kierowanie akcjami poszukiwawczymi i ratunkowymi.

Ochrona zdrowia

 • zarządzanie flotą karetek pogotowia;
 • przestrzenny monitoring zjawisk epidemiologicznych.

Rolnictwo i leśnictwo

 • pomiary obszarów zasiewów i upraw;
 • automatyczne sterowanie pracą maszyn rolniczych;
 • ewidencja zasobów i stanu drzewostanu;
 • nawigacja w obszarach leśnych;
 • aktualizacja map urządzeń melioracyjnych.

Rurociągi

 • lokalizacja i trasowanie przebiegu rurociągów;
 • ewidencja stanu rurociągów i obiektów stowarzyszonych;
 • ewidencja uszkodzeń.

Sport i turystyka

 • obsługa zawodów sportowych;
 • geocaching - zabawy terenowe;
 • tyczenie tras turystycznych;
 • nawigacja po ustalonych trasach turystycznych.

Systemy Informacji Przestrzennej

 • zasilanie systemów SIP/SIT precyzyjnymi danymi geo-przestrzennymi.

Telekomunikacja

 • lokalizacja obiektów telekomunikacyjnych;
 • aktualizacja przebiegu tras kablowych i światłowodów;
 • lokalizacja uszkodzeń;
 • synchronizowanie urządzeń.