Układy odniesienia


UKŁAD "1965"

Dotychczasowy układ współrzędnych "1965" (będący m. in. podstawą tworzenia mapy zasadniczej kraju), podzielony jest na pięć stref:

1965/1, 1965/2, 1965/3, 1965/4, 1965/5

stanowiących odrębne odwzorowania elipsoidy Krasowskiego w obszarze Polski. W strefach 1- 4 zastosowano odwzorowanie quasi-stereograficzne (Roussilhe'a) ze skalą w punkcie głównym (skalę podobieństwa) mo = 0,9998, natomiast w strefie 5 - modyfikowane odwzorowanie Gaussa - Krügera o skali na południku środkowym mo = 0,999983.

Współrzędne pełne w układzie 1965 wyznacza się z następujących zależności:

Dla stref 1, 2, 3, 4 (odwzorowanie quasi-stereograficzne):

X1965 = mo · xqs + xo
Y1965 = mo · yqs + yo

   xqs, yqs - współrzędne odwzorowania quasi-stereograficzneg względem punktu środkowego o współrzędnych:
      Bo, Lo - geodezyjnych
      xo, yo - płaskich (w odwzorowaniu)
   mo = 0,9998 - współczynnik skali (skala podobieństwa odwzorowania)

Dane dotyczące punktu środkowego strefy:
   Strefa         Bo               Lo               xo               yo
     1       50o 37' 30''     21o 05' 00''     5 467 000,00     4 637 000,00
     2       53o 00' 07''     21o 30' 10''     5 806 000,00     4 603 000,00
     3       53o 35' 00''     17o 00' 30''     5 999 000,00     3 501 000,00
     4       51o 40' 15''     16o 40' 20''     5 627 000,00     3 703 000,00

Dla strefy 5 (odwzorowanie Gaussa-Krügera):

X1965 = mo · xGK + xo
Y1965 = mo · yGK + yo

   xGK, yGK - współrzędne Gaussa-Krügera
   mo = 0,999983 - współczynnik skali
   xo = -4 700 000
   yo = 237 000

Układ 1965