Pogoda kosmiczna w pomiarach GNSS

Aktualna wielkość indeksu I95 i residuów IRIM

Jonosfera jest głównym czynnikiem środowiskowym mającym wpływ na obserwowane przez odbiornik sygnały GNSS emitowane przez satelity. Jeśli na przykład w wyniku zwiększonej aktywności Słońca zmienność opóźnienia jonosferycznego jest większa niż w okresie „spokojnym” modelowanie jej wpływu na obserwacje jest obarczone większymi błędami. Do oszacowania wpływu błędów modelowania jonosfery na pomiar pseudoodległości służą m. in. wartości indeksu jonosferycznego I95 lub residuów części dyspersyjnej, tzw. IRIM, których aktualne wykresy dostępne są na stronie serwisów ASG-EUPOS.

Wartości współczynnika I95 powyżej wartości 4 mogą powodować duże utrudnienia w pomiarach GNSS w szczególności związane z inicjalizacją odbiornika w pomiarach RTN/RTK. W przypadku gdy poziom średnich residuów IRIM wynosi 2 cm lub więcej można spodziewać się problemów z inicjalizacją odbiorników ruchomych RTK, zwłaszcza znajdujących się w znacznej odległości od fizycznej stacji referencyjnej.

Po kliknięciu w obrazek zostaniesz przeniesiony na stronę z aktualnymi wykresami indeksu I95 na stronie usług systemu ASG-EUPOS:

Aktualna wielkość oraz prognoza indeksu Kp

Indeks Kp jest wykorzystywany do opisywania ilości energii wiatru słonecznego docierajacego do magnetosfery. Wielkości indeksu >5 mogą powodować problemy w pomiarach GNSS.

Aktualna wielkość indeksu Kp
Prognoza indeksu Kp

źródło: GFZ German Research Centre for Geosciences (https://isdc.gfz-potsdam.de)

Aktualna mapa rozkładu TEC nad Europą

Wielkości >40 mogą powodować problemy w pomiarach GNSS.

źródło: Ionosphere Monitoring and Prediction Center” (IMPC) is operated by the German Aerospace Center (DLR) at the Neustrelitz location. (https://isdc.gfz-potsdam.de)

We thank DLR who is maintaining the IMPC services.