Sieciowe dane korekcyjne RTN

Szczegóły połączenia z usługami

NTRIP Caster : 91.198.76.2 lub system.asgeupos.pl

Porty : 2101 lub 8080 

Do wygenerowania strumienia sieciowych danych korekcyjnych, system obliczeniowy musi posiadać informację o przybliżonej pozycji użytkownika, przesyłanej w depeszy NMEA GGA. W odpowiedzi na przybliżoną pozycję użytkownika, moduł obliczeniowy systemu ASG-EUPOS generuje strumień sieciowych danych korekcyjnych i przesyła go protokołem NTRIP w formacie RTCM lub CMR.

Nazwa strumienia
Format danych
Systemy satelitarne
RTN4G_VRS_RTCM32
RTCM 3.4
GPS+GLO+GAL+BDS
RTN4G_VRS_CMRx
CMRx
GPS+GLO+GAL+BDS
RTN3G_VRS_RTCM32
RTCM 3.4
GPS+GLO+GAL
RTN_VRS_3_1
RTCM 3.1
GPS+GLO
RTN_MAC_3_1
RTCM 3.1
GPS+GLO
RTN_FKP_3_1
RTCM 3.1
GPS+GLO
NAWGEO_VRS_3_1
RTCM 3.1
GPS
NAWGEO_MAC_3_1
RTCM 3.1
GPS
NAWGEO_VRS_2_3
RTCM 2.3
GPS
NAWGEO_VRS_CMR
CMR
GPS

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Zaleca się korzystanie z protokołu NTRIP w wersji 2.0. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.

Serwis RTN

Usługa udostępniania sieciowych danych korekcyjnych RTN to podstawowy serwis systemu ASG-EUPOS dostarczający dane korekcyjne do pomiarów w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sieciowych danych korekcyjnych RTN umożliwia wykonywanie pomiarów z najwyższą dokładnością, w jednolitym układzie odniesienia dla całej Polski. Dzięki wielu dostępnym formatom danych korekcyjnych, sieciowe korekty RTN pozwalają użytkownikowi wykorzystać szeroką gamę sprzętu pomiarowego dostępnego na rynku. Ze względu na możliwą do uzyskania wysoką dokładność pomiarów, usługa wykorzystywana jest między innymi do precyzyjnego sterowania maszynami budowlanymi i rolniczymi oraz do pomiarów geodezyjnych.

 

Rozwiązanie sieciowe RTN (ang. Real-Time Network) pozwala na uzyskanie najwyższych dokładności w pomiarach satelitarnych w czasie rzeczywistym. Ich przewaga nad rozwiązaniami opartymi o pojedynczą stację referencyjną (RTK, ang. Real-Time Kinematics) wynika z możliwości lepszego modelowania systematycznych błędów związanych m.in. z pracą zegarów atomowych na satelitach oraz opóźnień związanych z propagacją sygnału w atmosferze. Co za tym idzie, wykorzystanie sieciowych danych RTN umożliwia powtarzalność wyznaczeń współrzędnych bez względu na odległość odbiornika od fizycznej stacji referencyjnej. Należy pamiętać, że przy wykorzystaniu danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej błąd wyznaczenia współrzędnych wzrasta wraz ze wzrostem odległości od stacji, z której pochodzą dane. Dlatego zalecane jest stosowanie strumieni sieciowych w precyzyjnych pomiarach GNSS wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe.

 

W systemie ASG-EUPOS udostępniane są trzy rodzaje rozwiązań sieciowych:

  • VRS (ang. Virtual Reference Station),
  • MAC (ang. Master and Auxiliary Concept),
  • FKP (niem. Flächenkorrekturparameter).

Dla użytkownika nie jest istotne, z którego rozwiązania korzysta, ponieważ informacje w nich zawarte generowane są przez to samo oprogramowanie i dają bardzo zbliżone rezultaty. Zaleca się użytkownikom, przeprowadzenie pomiarów testowych w oparciu o udostępniane strumienie, w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania. Testy przeprowadzone przez wykonawcę systemu oraz zewnętrzne podmioty potwierdzają, że w optymalnych warunkach pomiarowych wszystkie rodzaje danych korekcyjnych pozwalają osiągnąć powtarzalność wyznaczeń w  granicach ±0,03 m w poziomie i ±0,05 m w pionie.