Centrum Zarządzające

Główną funkcją Centrum Zarządzającego jest wyliczanie i udostępnianie danych dla poszczególnych serwisów świadczonych przez system ASG-EUPOS.

Szczegółowy opis serwisów znajduje się tutaj.

Stacje referencyjne wysyłają w sposób ciągły swoje obserwacje GNSS prosto do Centrum Zarządzającego za pomocą łącz teleinformatycznych. Na podstawie tych obserwacji wyliczane są poprawki RTK/DGNSS, które następnie zostają udostępnione dla użytkowników systemu. Cały proces obliczeń i dostarczenia danych korekcyjnych odbywa się automatycznie. W tym przypadku pracownicy Centrum Zarządzania są odpowiedzialni za ciągłość obserwacji satelitarnych oraz wykonywanie testów poprawności działania całego systemu.

Bezpośrednio z Centrum Zarządzającego użytkownik może pobrać pliki obserwacyjne z poszczególnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub przesłać własne pliki obserwacyjne w celu uzyskania precyzyjnej pozycji mierzonych szczegółów terenowych.

Poza zapewnieniem usług związanych z wyznaczaniem pozycji Centrum Zarządzające pełni funkcję dotyczącą konserwacji państwowego układu odniesienia. Cotygodniowe wyliczenie współrzędnych stacji referencyjnych pozwala na bieżącą kontrolę stałości stacji, które definiują ten układ.