Wiadomości systemowe

Artykuły

Wykres ilustrujący liczbę użytkowników korzystających z systemu w poszczególnych miesiącach

Podsumowanie wykorzystania ASG-EUPOS w 2023 r.

W 2023 roku udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace modernizacyjne, a dzięki pozyskaniu dodatkowych środków inwestycyjnych możliwe było rozpoczęcie prac obejmujących dalszą modernizację sprzętu GNSS. W 2023 roku wykonane zostały również zmiany w infrastrukturze IT systemu w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa systemu oraz zagwarantowania płynnej i bezproblemowej pracy stale rosnącej liczby użytkowników.

Czytaj dalej»