Opis systemu

O systemie ASG-EUPOS

System wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS to kluczowy system państwa wspierający procesy inwestycyjne kraju. System ASG-EUPOS został uruchomiony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2008 roku jako nowoczesne rozwiązanie umożliwiające wyznaczanie dokładnej pozycji z wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej (Global Navigation Satellite Systems).

Dokładność naszych serwisów

Usługa
Metoda wyznaczania pozycji
Zakładana dokładność
Serwis ASG-EUPOS
1. Dane korekcyjne RTN
Pomiary GNSS w czasie rzeczywistym
do 0,03 m (poz.) do 0,05 m (pion.)
NAWGEO
2. Dane korekcyjne RTK
3. Kodowe dane korekcyjne DGNSS
od 0,25 m do 3,00 m
KODGIS/ NAWGIS
4. Postprocessing obserwacji użytkownika
Postprocessing obserwacji
zależy od warunków pomiarowych (0,01 - 0,10 m)
POZGEO
5. Dostęp do obserwacji satelitarnych ASG-EUPOS
POZGEO D
location, earth, map-4496459.jpg
Zdjęcie odbiornika na tle budowy

1. Dane korekcyjne sieciowe RTN

Usługa udostępniania sieciowych danych korekcyjnych RTN to podstawowy serwis systemu ASG-EUPOS dostarczający dane korekcyjne do pomiarów w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sieciowych danych korekcyjnych RTN umożliwia wykonywanie pomiarów z najwyższą dokładnością, w jednolitym układzie odniesienia dla całej Polski. Dzięki wielu dostępnym formatom danych korekcyjnych, sieciowe korekty RTN pozwalają użytkownikowi wykorzystać szeroką gamę sprzętu pomiarowego dostępnego na rynku. Ze względu na możliwą do uzyskania wysoką dokładność pomiarów, usługa wykorzystywana jest między innymi do precyzyjnego sterowania maszynami budowlanymi i rolniczymi oraz do pomiarów geodezyjnych.

2. Dane korekcyjne RTK

Dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej (ang. Real Time Kinematic) umożliwiają wykorzystanie podstawowej technologii pomiarów kinematycznych GNSS, pozwalającej na wyznaczenie pozycji odbiornika w czasie rzeczywistym z dokładnością pojedynczych centymetrów. Dane korekcyjne przesyłane z wybranej przez użytkownika stacji ASG-EUPOS zawierają między innymi, obserwacje GNSS zbierane przez daną stację referencyjną. W oparciu o dane korekcyjne ze stacji referencyjnej, algorytmy odbiornika ruchomego rugują główne źródła błędów w pomiarach satelitarnych (błędy zegarów satelitów, błędy zegara odbiornika, błędy orbit, wpływ troposfery) i pozwalają uzyskać aktualną pozycję względem stacji referencyjnej.

Odbiornik umieszczony na statywie przygotowany do wykonywania pomiarów statycznych GNSS.

3. Serwisy do postprocessingu

Serwisy TOP i POZGEO przeznaczone są do obliczeń w trybie postprocessingu obserwacji GNSS wykonywanych metodą statyczną. Do obliczeń wykorzystywane są obserwacje fazowe z odbiorników jedno i dwuczęstotliwościowych. 

Kodowy odbiornik nawigacji GNSS

4. Serwisy DGNSS

Serwisy KODGIS i NAWGIS, zbliżone do siebie pod względem sposobu działania, przeznaczone są do mniej dokładnych wyznaczeń współrzędnych przy użyciu tańszych, kodowych odbiorników GNSS. Standardowy format RTCM zastosowany w serwisie KODGIS jest rozpoznawany przez wszystkie odbiorniki wyposażone w funkcję DGPS.

5. Obserwacje GNSS

Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz plików z obserwacjami GNSS interpolowanych dla zadanej pozycji (Virtual RINEX).

Co nas wyróżnia

Precyzja

Rozwój

Dostępność

Niezawodność

Komunikacja