Aktualności


Zalecenia techniczne

2011-02-07

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych ASG-EUPOS opublikowane zostały Zalecenia techniczne "Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS".

Zalecenia techniczne "Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS" zawierają informacje niezbędne do prawidłowego wykonania i opracowania pomiarów satelitarnych GNSS przy zastosowaniu serwisów systemu ASG-EUPOS. Zalecenia nie mają charakteru normatywnego i nie mogą być traktowane jako obowiązujący standard techniczny wykonywania pomiarów satelitarnych GNSS.

Poniżej bezpośredni odnośnik do tekstu publikacji:


Zalecenia techniczne: Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS

PDF

[325 kB]

Wszelkie uwagi, komentarze lub propozycje zmian treści zaleceń należy kierować na adres Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa albo na adres poczty elektronicznej biuro.eupos@gugik.gov.pl.