Aktualności


Zamawianie usług ASG-EUPOS przez Internet

2016-04-04

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu modułu internetowej obsługi wniosków o okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS. Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie portalu PZGIK: https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/.

Portal PZGIK Rys. 1. Porta PZGIK umoźliwiąjący wykupienie uslug systemu ASG-EUPOS.

Proces składania wniosków i aktywacji usług systemu ASG-EUPOS został zautomatyzowany i pozwala na wykupienie dostępu do systemu ASG-EUPOS w ciągu całej doby. Należną opłatę, określoną w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), można wnieść drogą płatności elektronicznych PayByNet za pomocą przelewu internetowego, a już wkrótce za pomocą kart kredytowych i płatniczych. Opłacona w ten sposób usługa systemu ASG-EUPOS jest uruchamiana w ciągu kilku minut po realizacji płatności. Dla przypomnienia w tabeli 1 zostały podane obowiązujące w 2016 r. nazwy strumieni danych korekcyjnych i ceny usług systemu ASG-EUPOS.

Udostępniona w portalu PZGiK funkcjonalność przedłużenia posiadanej licencji pozwala zachować ciągłość dostępu do usług systemu ASG-EUPOS bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętu pomiarowego. Klientom, którzy nie posiadają jeszcze konta w systemie ASG-EUPOS, portal PZGiK umożliwia jego utworzenie i zamówienie do tego konta odpowiedniej usługi bez konieczności wcześniejszego logowania się w systemie ASG-EUPOS.

Wszystkie dokumenty licencyjne i księgowe dotyczące wniosków złożonych przez portal PZGIK klient będzie mógł pobrać ze swojego konta w portalu PZGIK.

Zachęcamy do korzystania z portalu PZGiK po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją użytkownika dostępną TUTAJ .

W celu zapewnienia wsparcia, w tym: obsługi portalu, możliwość zgłoszenia ewentualnych błędów, problemów, spostrzeżeń i uwag, do Państwa dyspozycji, zostały udostępnione poniższe kanały komunikacji:
- formularz zgłoszeń pod adresem: www.geoportal.gov.pl/kontakt/zglos-blad,


Tab. 1. Parametry logowania i ceny uslug systemu ASG-EUPOS w 2016 r.
Uslugi systemu ASG-EUPOS