Aktualności


Wyłączenie danych korekcyjnych w podsieciach ASG-EUPOS

2016-05-01

Informujemy, że w związku z dużą liczbą użytkowników ASG-EUPOS nadal wykorzystujących strumienie danych korekcyjnych GPS/GLONASS udostępnianych w ramach podsieci regionalnych: ASG-EUPOS wyłączenie danych korekcyjnych sieciowych udostępnianych w ramach podsieci: mazowieckiej, śląskiej i pomorskiej nastąpi w dniu 1 lipca 2016 r.


W związku z wymianą sprzętu obserwacyjnego na przeważającej części kraju w grudniu 2015 r. zostały uruchomione nowe strumienie danych korekcyjnych z systemów GPS i GLONASS dostępne na portach 2101 i 8080, o następujących oznaczeniach:
  1. RTN_VRS_3_1 – strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody VRS,
  2. RTN_MAC_3_1 – strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody MAC,
  3. RTN_FKP_3_1 –strumień danych korekcyjnych w formacie RTCM 104031 dla metody FKP,
  4. RTN_VRS_CMRx – strumień danych korekcyjnych w formacie CMRx dla metody VRS.
Zasięg obszaru, na którym są dostępne nowe strumienie danych korekcyjnych sieciowych RTN zastał przedstawiony na rysunku poniżej. Uwzględniając, że obszar udostępniania tych korekt pokrywa się z podsieciami systemu ASG-EUPOS, od dnia 01.07.2016 r. zostaną wyłączone dotychczasowe strumienie danych korekcyjnych sieciowych RTN udostępniane w ramach podsieci: śląskiej, mazowieckiej i pomorskiej.
ASG-EUPOS 2G 2015
Rys. 1. Zasięg korekcyjnych danych sieciowych GPS+GLONASS na portach 8080 oraz 2101.

Jednocześnie informujemy, że nie zmienia się sposób udostępniania danych korekcyjnych sieciowych RTN z systemu GPS, danych korekcyjnych z pojedynczych stacji RTK, oraz danych korekcyjnych różnicowych DGPS. Dane te będą dostępne na dotychczasowych portach i pod dotychczasowymi nazwami.
Szczegóły dotyczące udostępniania danych korekcyjnych zostały podane w tabeli poniżej.
Strumienie ASG-EUPOS

Aktualne informacje o zasięgu i parametrach udostępnianych danych korekcyjnych można znaleźć pod adresem: http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=serv&sub=gen.

Informujemy jednocześnie, że w 2016 r. planowana jest wymiana sprzętu obserwacyjnego w północno-wschodniej Polsce co pozwoli na pełne pokrycie obszaru całego kraju danymi korekcyjnymi z systemów GPS i GLONASS.