Serwisy (usługi)


NAWGIS

Istnieje duża grupa użytkowników, dla których wysoka dokładność metod RTK jest zbyteczna, natomiast dokładność pozycji autonomicznej jest zbyt niska. System ASG-EUPOS pozwala na uzyskanie podwyższonej dokładności pomiarów w trybie różnicowym DGNSS przy zastosowanie odbiorników jednoczęstotliwościowych.

Serwisy NAWGIS i KODGIS, zbliżone do siebie pod względem sposobu działania, przeznaczone są do mniej dokładnych wyznaczeń współrzędnych przy użyciu tańszych, kodowych odbiorników GNSS. Standardowy format RTCM zastosowany w serwisie NAWGIS jest rozpoznawany przez wszystkie odbiorniki wyposażone w funkcję DGPS.


Użytkownicy wymagający pozycjonowania z dokładnością do kilku metrów (do ok. 3 m), wyposażeni w odbiorniki GNSS mogące odbierać przynajmniej poprawki obserwacyjne DGNSS w formacie RTCM, będą zainteresowani serwisem NAWGIS. Odbiór poprawek DGNSS w tym serwisie nie wymaga dwukierunkowej komunikacji z Centrum Zarządzającym, tj. w przypadku dokładniejszego serwisu KODGIS. Nie jest wymagane przesłanie do systemu przybliżonej pozycji odbiornika, zatem z serwisu NAWGI korzystać mogą użytkownicy wyposażeni w jeszcze prostsze odbiorniki kodowe. Poprawki DGNSS wyznaczane są, w zależności od wymagań, z północnej lub południowej podsieci stacji referencyjnych dla jej punktu środkowego i przesyłane w formacie RTCM przez Internet protokołem NTRIP.

Podobnie jak w przypadku poprawek RTK z pojedynczych stacji referencyjnych system generuje poprawkę właściwą dla danej części kraju (północnej lub południowej) i wysyła ją do odbiornika użytkownika w formacie RTCM. Różnica polega na rodzaju danych zawartych w wiadomościach RTCM, które w przypadku serwisu NAWGIS zawierają jedynie poprawki kodowe. Poniższa tabela przedstawia numery i interwały wiadomości RTCM wysyłanych do użytkownika serwisu NAWGIS podczas wykonywania pomiaru.

PortNazwa strumieniaFormat poprawkiNumery i interwały (w sekundach) wiadomości RTCM
8081NAWGIS_Polnoc RTCM 10402.11 (1), 3 (6), 59 (9)
8081NAWGIS_Poludnie RTCM 10402.11 (1), 3 (6), 59 (9)

  • Msg. 1 - obserwacje kodowe GPS
  • Msg. 3 - informacje dot. stacji referencyjnej
  • Msg. 59 - dodatkowe informacje dot. VRS

Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS, dane przesyłane są protokołem NTRIP, wymagającym od użytkownika autoryzacji poprzez podanie loginu i  hasła. Dane do logowania w serwisach ASG-EUPOS użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie.